انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز مانند دیگر رقابت ها با اعلام نظر قطعی شورای نگهبان به زودی در مناطق مختلف به ایستگاه پایانی خود می رسد؛و تکلیف سایر منتخبین جدید نیز مشخص خواهد شد. نکته جالب توجه برخی آمار و ارقام های مختلف مطرح شده توسط صاحب نظران و نهاد ها راجع حضور […]

 انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز مانند دیگر رقابت ها با اعلام نظر قطعی شورای نگهبان به زودی در مناطق مختلف به ایستگاه پایانی خود می رسد؛و تکلیف سایر منتخبین جدید نیز مشخص خواهد شد.

نکته جالب توجه برخی آمار و ارقام های مختلف مطرح شده توسط صاحب نظران و نهاد ها راجع حضور مردم در برخی حوزه ها بود ، به طوری که باعث شد رسانه های معاند تا مدت ها به این نوع کنش اعضای جامعه بپردازند.

اما دلیل نارضایتی های عمومی مردم را میتوان از رفتارها و عملکرد ضعیف برخی نمایندگان و مشکلات معیشتی ، اقتصادی جستجو کرد.

از سویی منتخبین جدید باید از بدو ابتدای کار خود به دنبال کسب احیای مجدد اعتماد افکار عمومی نسبت به جایگاه بالای نماینده مجلس باشند و اجازه ندهند روز به روز این جایگاه در میان مردم کم رنگ شود.

از طرف دیگر سوت های پایانی قطار مجلس دهم به صدا در آمده است و عدم حضور و فعالیت های کم رنگ نمایندگان فعلی مردم نیز در این شرایط بحرانی ، در میان افکار عمومی باعث شده است که امیدها به منتخبین جدید نیز کم رنگ تر شود.

یکی از اهداف کوتاه مدتی که منتخبین جدید باید آن را در راس برنامه های خود قرار دهند اقناع و همراهی های مردم هست.

تاریخ پر فراز و نشیب جهان همیشه نشان داده است که مردم سرمایه اجتماعی بزرگی هستند و کوچک ترین کار بدون پشتوانه و اتکا به این ارزش اجتماعی عظیم محقق نخواهد شد.

تلخی بیشتر موضوع از نظر نگارنده از این منظر است که در این شرایط حساس کشور و روزهای سختی که مسئولان و کادر درمانی در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند و علی لاریجانی نیز بعد از سال ها باید با کرسی ریاست مجلس خداحافظی کند عده ای سخت کمر به همت بسته اند و با رایزنی های زیاد تصاحب ریاست این کرسی سبز مهم را در ذهن می پرورانند.

منتخبین جدید در یک و سال و نیم باقی مانده باید سعی کنند با دولتی ها تعامل داشته باشند و یکدیگر را تحمل نمایند در غیر این صورت شاهد تنش های زیادی در بهارستان خواهیم بود؛که این موضوع بنابر شرایط و رفتارهای جامعه ی جهانی خوب به نظر نمی آید. و در جنگ اقتصادی و روانی جامعه ی بین المللی تسویه حساب های سیاسی جایگاهی ندارد.

در این برهه از زمان هیچ چیز برای مردم به اندازه همبستگی و وحدت میان مسئولان و حل مشکلات اقتصادی معیشتی مهم نیست و نخواهد بود.

منتخبین جدیدی که در کارزار انتخاباتی خود را بارها از جنس مردم معرفی کرده اند حال نباید اجازه دهند در جنگ قدرت همین مردم که خود را بر آمده از آنان می دانند آسیب بپذیرند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر