دادستان کل کشور به صداوسیما می‌گوید : «اگر دفترخانه‌ای برای زدن وکالت نامه برای نقل و انتقال خودرو به بهانه این‌که باید سند قطعی زده شود، سر باز زند؛ تخلف و ترک امر و قابل تعقیب است.» امروز مجمع شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتران به همه «دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور» ابلاغ کرده […]

 

دادستان کل کشور به صداوسیما می‌گوید : «اگر دفترخانه‌ای برای زدن وکالت نامه برای نقل و انتقال خودرو به بهانه این‌که باید سند قطعی زده شود، سر باز زند؛ تخلف و ترک امر و قابل تعقیب است.»

امروز مجمع شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتران به همه «دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور» ابلاغ کرده که مثل گذشته «اسناد انتقال خودرو را تنظیم کنند» و تاکید کرده: «تنها اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده ملاک تنظیم هرگونه سند بگذارند.»

این نهاد صنفی سردفتران خبر داده که با قوه‌ قضائیه و دادستانی ‌کل کشور درباره این موضوع مشغول مذاکره است.

چندروز پیش قوه‌ قضائیه اعلام کرد برگ سبز خودرو، سند مالکیت خودرو است

  • منبع خبر : خبرجنوب