طبق اصل شایستگی بدون تردید نظام اداری و استخدامی کارآمد و شایسته زمانی برقرار می شود که توانایی جذب و به کارگیری افراد لایق را داشته باشد و بتواند بر اساس معیارهایی مانند تخصص، کارایی، خلاقیت، اخلاق حسنه و مانند اینها چنین افرادی را جذب کند و افراد بر پایه لیاقت و شایستگی هایی […]

 

طبق اصل شایستگی بدون تردید نظام اداری و استخدامی کارآمد و شایسته زمانی برقرار می شود که توانایی جذب و به کارگیری افراد لایق را داشته باشد و بتواند بر اساس معیارهایی مانند تخصص، کارایی، خلاقیت، اخلاق حسنه و مانند اینها چنین افرادی را جذب کند و افراد بر پایه لیاقت و شایستگی هایی که دارند پذیرش شوند و ارتقا یابند.
همچنین این نظام باید به گونه‌ای سازماندهی شود که افراد مذکور را حفظ و از خروج و جذب آنها به سازمان های دیگر جلوگیری کند. پذیرش افراد بر اساس وابستگی های قومی، مذهبی، سیاسی، دوستی و مانند اینها حذف اصل یاد شده و در عمل موجب ورود افراد ناشایست به خدمت می شود.
چند صباحی بود که در شرکت پتروشیمی پردیس با ایجاد بسترهای مناسب و راهکار و چارچوب های منطقی جذب نیروها و جابجایی افراد، هم ناظر عملکرد بهتر سازمان بودیم و هم با ایجاد انگیزه در جهت رسیدن به سمت های بالاتر رقابت مثبت و مناسبی شکل گرفته بود. اما چند ماهی است با مدیریت جدید شاهد حضور نیروهای ناشناخته و ناآشنا به سازمان در برخی سمت های خالی اعم از پیمانکاری و کارفرمایی هستیم.
از طریق کدام آزمون؟ واز طریق کدام مصاحبه و انجام کدام مراحل و مقررات سازمانی؟
آیا قوانین سازمان فقط شامل حال کارکنان رسمی و از جان مایه گذاشته پتروشیمی پردیس می شود و یا در سپردن سمت ۱۷C با سابقه ۸ سال پرداخت بیمه هم لحاظ می گردد؟
آیا رعایت احترام در عدم کسب سمت خالی شده همکار مرحوممان در خدمات فنی یعنی نهایت فرصت طلبی برای سپردن آن به دوستان و همشهریان یا سفارش شدگان خارج از سازمان؟
معیار تعیین حقوق و دستمزد استخدامی های اخیر از چه منبع و مجوزی بوده است؟

شیوه‌ای که در سال‌های گذشته به شدت توسط مدیران قبلی باب گردیده و اثرات مخرب آن و عدم نتیجه گیری مناسب از این نوع نصب ها بر همگان روشن گردیده است که آمار منابع انسانی گویای واضح این حقیقت تلخ می باشد.
در این شیوه با توجه به کنار زدن مقررات و دور زدن منابع انسانی و واحد تجهیز نیروی انسانی عملاً راه برای شناخت توانایی افراد جدید بسته و مجموعه عملکردی سازمان دچار صدمه می گردد. بدیهی است تحت هر شرایطی مدیر منابع انسانی می بایست عزل و نصب های این چنینی را با دقت بیشتری گوشزد و جهت جلوگیری از انحراف چارچوب جذب نفرات مناسب هشدارهای لازم را به مدیریت اعلام نماید و تنها مجری دستورات نامناسب افراد بالادستی نباشد. از مدیریت سازمان نیز انتظار می رود با توجه به وضعیت بین المللی سازمان پتروشیمی پردیس تصمیمات مناسب تر جهت جذب یا عزل نیروها اتخاذ گردد و همچنین بسترهای مناسب برای رقابت مثبت جهت رسیدن به سمت های بالاتر برای همه قسمت ها ایجاد شود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر