لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:طرح ساماندهی کارکنان و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی (پیمانکاری) ، به سرانجام می‌رسد و درخواست ما این است که جذب این نیروها با شرط سن و متناسب با سنوات خدمت، انجام شود.  

 

لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:طرح ساماندهی کارکنان و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی (پیمانکاری) ، به سرانجام می‌رسد و درخواست ما این است که جذب این نیروها با شرط سن و متناسب با سنوات خدمت، انجام شود.

 

  • منبع خبر : نفت آنلاین