جعل تاریخ به سبک رسانه دولتی ترکیه   🔹سایت عربی رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (تی‎آر‎تی) در گزارشی به ادعای امارات در خصوص جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پرداخته و مدعی شده که ایران ۵۰ سال پیش این جزایرِ امارات را به کنترل خود در آورده است! 🔹نکته جالب این است که تی‎آر‎تی […]

جعل تاریخ به سبک رسانه دولتی ترکیه

 

🔹سایت عربی رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (تی‎آر‎تی) در گزارشی به ادعای امارات در خصوص جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پرداخته و مدعی شده که ایران ۵۰ سال پیش این جزایرِ امارات را به کنترل خود در آورده است!

🔹نکته جالب این است که تی‎آر‎تی نوشته:«ایران دو روز قبل از تشکیل کشور امارات نیروهای خود را وارد این جزایر کرده است». یعنی طبق همین ادعا هم در آن زمان کشوری به نام امارات وجود نداشته است!

  • منبع خبر : فارس