۱. در اجرا ضعیف و بی‌نظم، صدا و سیما مثل همیشه بی‌برنامه و بازنده ۲. از حیث محتوا تمام نامزدها به جز #قالیباف و #پورمحمدی بدون تسلط به اقتصاد و اعداد و بدون برنامه ۳. پرسش بزرگ ؛ چگونه #جلیلی که صحبت‌هایش برای تمام مردم ایران نامفهوم است ده سال مذاکره کننده این کشور […]

 

۱. در اجرا ضعیف و بی‌نظم، صدا و سیما مثل همیشه بی‌برنامه و بازنده

۲. از حیث محتوا تمام نامزدها به جز #قالیباف و #پورمحمدی بدون تسلط به اقتصاد و اعداد و بدون برنامه

۳. پرسش بزرگ ؛ چگونه #جلیلی که صحبت‌هایش برای تمام مردم ایران نامفهوم است ده سال مذاکره کننده این کشور بوده است

۴. #پزشکیان به هیچ عنوان در مناظره اول نتوانست آرای خاکستری را حتی کنجکاو کند و مدیریت ستادی ضعیفی دارد

۵. از حیث نتیجه؛ این مناظره و مناظرات آتی اگر بر همین منوال باشد بر مشارکت تاثیر منفی نداشته باشد تاثیر مثبت نخواهد داشت

۶. و ابهام بزرگ؛ چگونه شورای نگهبان انبوه نخبگان را رد صلاحیت کرده و یکی مثل #زاکانی یا #قاضی_زاده_هاشمی را رجل سیاسی تشخیص داده.