جمله ای تکراری این بار از زبان میرکاظمی  

جمله ای تکراری این بار از زبان میرکاظمی

 

  • منبع خبر : سیمای نفت