روزنامه جمهوری اسلامی از عدم انتقادپذیری مسئولان کشور انتقاد کرده است. به گزارش جمهوری اسلامی، دوست واقعی، آن کسی نیست که بله‌قربان می‌گوید بلکه آنست که صادقانه هشدار می‌دهد و چاه را نشان می‌دهد حتی اگر شنیدن و پذیرفتنش مذاق قدرتمندان را تلخ ‌کند. ما موظفیم گوشزد کنیم و به مسئولین هشدار بدهیم که تعریف […]

روزنامه جمهوری اسلامی از عدم انتقادپذیری مسئولان کشور انتقاد کرده است.

به گزارش جمهوری اسلامی، دوست واقعی، آن کسی نیست که بله‌قربان می‌گوید بلکه آنست که صادقانه هشدار می‌دهد و چاه را نشان می‌دهد حتی اگر شنیدن و پذیرفتنش مذاق قدرتمندان را تلخ ‌کند. ما موظفیم گوشزد کنیم و به مسئولین هشدار بدهیم که تعریف و تمجید کنندگان دوستان واقعی شما نیستند. آنها شما را به افتادن در چاه ترغیب می‌کنند و حتی زمانی که در گردابی متعفن مشغول دست و پا زدن باشید، باز هم به شما خواهند گفت به ‌به که در گلستان مشغول استنشاق هوای پاک و استشمام عطر خوشبو هستید. اینان دوستان واقعی شما نیستند، زیرا اگر شما را دوست داشتند به جای این تعریف و تمجیدهای دروغین، براساس آنچه امام صادق علیه‌السلام فرمودند عیوبتان را به شما گوشزد می‌کردند.

این روزنامه تاکید کرده است. ما که اهل رسانه هستیم، شهادت می‌دهیم که در نظام جمهوری اسلامی هم تقریباً تمام مسئولین کلیدی از تعریف و تمجید کنندگان خوششان می‌آمده و می‌آید و از انتقاد کنندگان ناراحت و ناراضی بوده‌اند و هستند. هر وقت انتقاد کردیم، با اخم روبرو شدیم و هر وقت گفتیم و نوشتیم احسنتم، به ما گفتند طیب ‌الله انفاسکم!

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین