روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یکی خبرنگاری را مستعد‌ترین شغل برای جاسوسی می‌داند، اما نمی‌گوید “مدیرمسئولی” چه نسبتی می‌تواند با نفوذ و جاسوسی داشته باشد! دیگری هم از یاد برده مشرب فکری و رفتاری حاج قاسم را و او را هزینه پندار خود می‌کند که اگر حاج قاسم نبود فلان و فلان و فلان را داعش […]

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یکی خبرنگاری را مستعد‌ترین شغل برای جاسوسی می‌داند، اما نمی‌گوید “مدیرمسئولی” چه نسبتی می‌تواند با نفوذ و جاسوسی داشته باشد! دیگری هم از یاد برده مشرب فکری و رفتاری حاج قاسم را و او را هزینه پندار خود می‌کند که اگر حاج قاسم نبود فلان و فلان و فلان را داعش به کنیزی می‌گرفت.

 

شهدا و رزمندگان مخلص دفاع مقدس، خاطراتشان را نمی‌گفتند و از کار و کارنامه عملی خود سخنی به میان نمی‌آوردند. ” تحفظ” می‌کردند تا شائبه” ریا” پیش نیاید. حالا برخی‌ها – که بیشترین فاصله اخلاقی را با آنان دارند- خود را مثل واگن‌های روی “ریل” جلو می‌کشند و حرف‌هایی می‌گویند که فقط سایز دهان خودشان است و بوی برخاسته از کلمات هم اذیتشان نمی‌کند. دوربین که باشد، از آقای دوربینی هم جلو می‌زنند.

 

یکی خبرنگاری را مستعد‌ترین شغل برای جاسوسی می‌داند، اما نمی‌گوید “مدیرمسئولی” چه نسبتی می‌تواند با نفوذ و جاسوسی داشته باشد! دیگری هم از یاد برده مشرب فکری و رفتاری حاج قاسم را و او را هزینه پندار خود می‌کند که اگر حاج قاسم نبود فلان و فلان و فلان را داعش به کنیزی می‌گرفت. خوب است که مردم شهید سلیمانی را بهتر از مدعیان می‌شناسند. همه می‌دانند که منطق و مشربِ حاج قاسم چنان بود که میان مردم خط کش نمی‌گذاشت.

 

مردم خوب به یاد دارند این گفته او را که ” همان دختر کم‌حجاب دختر من است. دختر ما و شماست؛ نه دختر خاص من و شما، اما جامعه ماست. ” برای دفاع از حقوق او هم تمام قد می‌ایستاد.

 

این بزرگترین توهین به حاج قاسم است که برخی‌ها عقیده‌های پر عقده خود را به نام او بیان کنند. او دفاع از همه را وظیفه خود می‌دانست بی آنکه منتی داشته باشد و مزدی بخواهد. “سرباز” بود. کدام سرباز را می‌توان سراغ گرفت که مثل این صاحبان پندار‌های مغشوش و شیوه یاجوج و ماجوج سخن بگوید؟

 

سرباز، آماده نثار سر و ایثار جان است بی آنکه طلبکاری کند. حاج قاسم سلیمانی هم نماد تام و تمام سربازی در تراز انقلاب و اسلام بود. در آخر هم وصیت کرد روی قبرش فقط بنویسند “سرباز” تا کسی نتواند به نام او بار روی دوش مردم بگذارد و “سربار” شود.

 

تفاوت سلیمانی با برخی‌ها در همین یک نقطه بود و خدا می‌داند جهانی در همین یک نقطه، فاصله است. این را هم مردم به خوبی درک می‌کنند. حضور همگانی در تشییع جنازه شهید، قاب تمام نمایی است از این درک کامل و محبت دوطرفه.

 

بگذریم، خیلی حرف‌ها را ناشنیده باید گذاشت و برخی را حیف است نگاه آدم به دیدنشان آلوده شود. این را همه می‌دانیم که در مکتب سلیمانی، همه مردم صاحب احترامند. حاج قاسم را در مکتب او و در کلام طاهر او باید شناخت.

 

برخی کلمات ناپالوده و بسیار آلوده را نباید به حساب او گذاشت که او را حساب از خیلی‌ها جداست. حساب او پاکِ پاک است. از محاسبه نیز او را نه تنها باکی نیست که پاکی می‌افزاید. نگاه و کلام او نیز ارزش افزاست. حاج قاسم فرزند” تراز” انقلاب اسلامی است. هرکس مثل او رفتار می‌کند، انقلابی است. هرکه به نام او مسیر عکس او را در پیش گیرد نسبتی با “انقلابِ سلیمانی پرور” ندارد.

  • منبع خبر : فرارو