امروز ابلیس فراتر از هر مکان و زمانی در حال ترویج موهومات عجیب و غریب در قالب توسعه فحشا است تا ولایت خودش را تقویت کند. بانوان باید نقش جدی‌تر و پررنگ‌تری در عرصه اجتماعی ایفا کنند. شاهد شور و شوق پایبندان به ولایت الله هستیم جناح پایبند به ولایت شیطان بسیار فعال و با […]


امروز ابلیس فراتر از هر مکان و زمانی در حال ترویج موهومات عجیب و غریب در قالب توسعه فحشا است تا ولایت خودش را تقویت کند. بانوان باید نقش جدی‌تر و پررنگ‌تری در عرصه اجتماعی ایفا کنند. شاهد شور و شوق پایبندان به ولایت الله هستیم

جناح پایبند به ولایت شیطان بسیار فعال و با احساس مسئولیت در مسیر گسترش فحشا و ترغیب و کشاندن افراد به جبهه ولایت شیطان مشغول هستند

امروز به رغم ضرورت حضور پررنگ زنان مسلمان در عرصه‌های اجتماعی، امپراتوری رسانه‌ای بدترین، وحشیانه‌ترین و مردسالارانه‌ترین نوع دیکتاتوری را علیه زنان اعمال می‌کند.

امروز از سویی با شرایط جهان غرب مواجه هستیم که خودخواهی و خودپرستی در آن به اوج رسیده و از سوی دیگر شاهد تشنگی هستیم که در جای‌جای دنیا برای معنویت به چشم می‌خورد.

  • منبع خبر : عصر فوری