جناب استاندار ؛ «صنعت آبزیان را دریابید» رضا سیاوشی از آغاز بیماری میگو تاکنون که شوک سنگین و ضررهای غیرقابل جبرانی به صنعت آبزیان و بخصوص پرورش دهندگان وارد گردیده که متاسفانه هیچ روزنه امیدی دیده نمی شود! زمانی که همه چیز گل و سنبل و بلبل می باشد همه برای جلو دوربین قرار گرفتن […]

جناب استاندار ؛
«صنعت آبزیان را دریابید»

رضا سیاوشی

از آغاز بیماری میگو تاکنون که شوک سنگین و ضررهای غیرقابل جبرانی به صنعت آبزیان و بخصوص پرورش دهندگان وارد گردیده که متاسفانه هیچ روزنه امیدی دیده نمی شود!

زمانی که همه چیز گل و سنبل و بلبل می باشد همه برای جلو دوربین قرار گرفتن ، مصاحبه و ارائه گزارش رقابت دارند اما وقتی مشکل حاد پیش می آید و نیاز به همکاری و حمایت می باشد متاسفانه حرکتی دیده نمی شود!

اما توقع مردم از استاندار بیش از همه می باشد زیرا بعنوان رییس امور اجرایی استان که به نوعی مثل « پدر خانواده » می باشد ، میبایست با ایجاد کوچکترین معضل و مشکل عمومی در استان ، خود پیشقدم گردد تا هم یاس و نامیدی رواج نیابد و هم اینکه راه حل پیدا نموده و رفع مشکل نماید.

جناب استاندار ؛ عمق فاجعه و خسارت وارده بر پرورش دهندگان بسیار زیاد بوده ، پرداخت اقساط وام ها ، بدهکاری ها ایجاد شده و بخصوص به هچری ها ( تکثیرکنندگان لارو که علیرغم تولید ولی بازگشت مالی نداشته اند ) و همچنین برنامه ریزی و فعالیت برای سال آینده از دغدغه ها امروز این قشر پرتلاش و زحمت کش می باشد که نیاز به توجه ، یاری و حمایت دارند ، انتظار می رود باپیگیری های شما و نمایندگان استان و از بخش بودجه کشاورزی ، کمک مالی قابل توجه ایی برای پایداری این صنعت تزریق شود.

آیا می دانید که چندین بار و از طریق مختلف برای ملاقات با شما رایزنی شده و تاکنون هیچ نتیجه ایی حاصل نشده است !
ضمن اینکه در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ اتحادیه پرورش میگو طی نامه شماره ۴۵۰۹ و همچنین اتحادیه تکثیر هم طی نامه شماره ۱۴۰۲/۲۳۰ تقاضای ملاقات با شما نموده اند که هنوز موفق نشده و امید می رود با تعیین وقت ملاقاتی ، بیشتر در جریان امور قرار بگیرید.

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین