نا برابری وبی عدالتی و قدرت طلبی در طول تاریخ مثل تیری می ماند .که قلب مظلومان بی دفاع را مورد حمله قرار می دهد.همیشه تصمیمات عده ای قدرت طلب باعث ایجاد جنگ هایی می شود.که دود آن به چشم مردم بیگناه می رود.ودر این میان افراد زیادی آواره می شوند،و خانه وکاشانه بسیاری ویران […]

نا برابری وبی عدالتی و قدرت طلبی در طول تاریخ مثل تیری می ماند .که قلب مظلومان بی دفاع را مورد حمله قرار می دهد.همیشه تصمیمات عده ای قدرت طلب باعث ایجاد جنگ هایی می شود.که دود آن به چشم مردم بیگناه می رود.ودر این میان افراد زیادی آواره می شوند،و خانه وکاشانه بسیاری ویران می گردد. جنگ برای هیچکس خوشایند نیست .اما همیشه میبینیم که در گوشه ای از دنیا جنگی بر پاست ،عده زیادی میمیرند وهزینه های جبران ناپذیر که سالهای زیادی بر پیکر و روح روان اون سرزمین به جا می گذارد. متاسفانه امروزما وقتی به ساختار تمام جوامع در کل دنیا می نگریم .بیشتر ین جنگ ها، جنگ های مرزی وهمجوار بین دو کشور نزدیگ به هم می باشد. وقتی به مطالعه به جنگ نابرابری در طول تاریخ می پردازیم . پی می بریم که این درگیرها بین کشورهای ضعیف وقوی صورت می گیرد. ودر نتیجه بیشترین ضربه وزیان کشور ضعیف متحمل می شوند.. وقتی ما امروز به جنگ ناعادلانه غزه بااسرائیل توجه می کنیم .بیشتر این مسئله قابل لمس ومشاهده هست. این جنگ نابرابر وناعادلانه ودردآور که در روز تعداد  زیادی انسان های بی گناه از زن وبچه ومکانهای مثل بیمارستانها ومدارس که در هر کتاب قانون حقوق ومذهبی ممنوع شده هست. با استفاده از سلاح های پیشرفت بمباران می شود. وهمچنین از طرف دیگر با حمایت کشورهای قدرتمند و بادادن ابزار وامکانات پیشرفته جنگی باعث می‌شود  طرف مقابل نتواند به دفاع از خود بپردازد.ودر نتیجه بیشترین آسیب وزیان واز بین رفتن تعدادی آدم بی دفاع وبی گناه متحمل شود.
و از داشتن غذا وآب سالم وبهداشتی ودارو ودرمان و محل امن برای زن وبچه های معصوم محروم بمانند. کی و چگونه انسان به این مرحله ازذات پست وحیوانی رسیده .که دیگر رحم وشفقت از دیار بشریت رخت بسته.و ظلم وجور بیشتر وبیشتر حکم فرما شده .آیا این ظلم از غرور وتکبر و سنک دلی وشرارت انسان سرچشمه نمی گیرد.با وجود ساختمان سر به فلک کشیده ، به نام حقوق بشر که ادعای دفاع از حقوق انسانیت بنا گذاشته شده . هیچ صدای برای حمایت ودفاع از این همه انسانهای به خون کشیده  به گوش نمی رسد. که با حمله پی درپی در تمام ساعت روز با شلیک وبمباران تعداد زیادی کشته و زیرآوار ونداشتن آب وغذا بهداشتی ودارو مواجه هستند. تاریخ باید این جنگ خانمان سوز ونا عادلانه در خود ثبت کند.که شرافت وانسایت چگونه به تاراج رفته که حتی به مجروحان  دربیمارستان وبه نوزادان تازه متولد وبچه های بی گناه هم رحم نمی کنند. به امید روزی که این انسانیت خفته بیدار گردد. وجهان پراز صلح وآرامش وبدوراز کینه ودشمنی پایدار شود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر