*جنگ غزه یا قتل عام ملتی بی پناه و بیگناه*؟ ✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر کجایید انسانهای با شرف ،کجایید جهان و اتحادیه عرب و کجایید حقوق بشر جهانی و کذایی *خبر چنان هولناک و تکان دهنده بود* : چند روز قبل خلبانی امریکایی در اعتراض به نسل کشی فلسطینیان در مقابل سفارت اسرائیل خود […]

*جنگ غزه یا قتل عام ملتی بی پناه و بیگناه*؟

✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر

کجایید انسانهای با شرف ،کجایید جهان و اتحادیه عرب
و کجایید حقوق بشر جهانی و کذایی

*خبر چنان هولناک و تکان دهنده بود* :
چند روز قبل خلبانی امریکایی در اعتراض به نسل کشی فلسطینیان در
مقابل سفارت اسرائیل خود را به آتش کشید و جان داد .

آیا جنگ با قتل عام یکی است ؟معمولا در جنگ هر چه برتر هم که
باشید عاقبتش پشیمانی و صلح استجنگ هر چند که بد و زشت است اما
در آن عدالتی هم باید باشد عدالتی که به شهروندان آن منطقه امنیت جانی
و حتی مالی می‌دهد و اگر فردی اسیر شود نباید به او ظلم شود اما در وقایع
اخیر غزه تمام انگیزه های صهیونیسم در قتل عام بشریت نهفته است .

غزه از لحاظ جمعیتی و وسعت یکی ازمتراکم ترین جمعیت جهانی را در خود
پناه داده که اکنون گرفتار جنگی نابرابربوده و هر روز شاهد صحنه های
دلخراش ، ویرانگر و نگران کننده ای هستیم و یک طرفش انسان‌هایی وجود
دارند که به نان شب هم محتاجند انسانهای گرسنه ای که تا ۲۴ ساعت
حتی نان خشک هم بدستشان نمیرسد و بعضا‌‌ً با علفها و غذای حیوانی
روزگار را سپری می کننند .!! و عمق فاجعه زمانی آشکار می شود که شاهد
پایمال شدن حقوق بشری هستیم که هرگز سازمانهای حامی اش نتوانستند
در مقابل ابر قدرتها مسیر عدالت را تدوین و بسط دهند زیرا حال شاهد
کشتار ۳۰ هزار انسان بیگناهی هستیمکه هیچگونه نقشی در این جنگ نداشته
و اکثر آنها کودکان،زنان و افراد کهنسال همراه با ۳۰۰ هزار مجروح و دو میلیون
آواره که حکایت از نابرابری انسانها در برابر اراده ابر قدرتهای جهانی هستند .

جنگ هر چند که ویرانگر و مطروداست اما در مواردی برای دفاع از وطن
راهی به جز جنگ نیست البته تا آنجایی که منطق اجازه دهد و عقلانی است
باید از جنگ دوری کرد چونکه عاقبت هر جنگی ویرانی و کشتار است .

اما در غزه جنگی نیست ، بلکه قتل عام ملتی بی پناه و بیگناهی است که نه
جایی برای ماندن دارند و نه راهی برای فرار .! هر چه هست ظلم ۷۵ ساله
ایست که در ابتدا با بی تفاوتی دول عرب شکل گرفته و بعد از آن محور
شرارتی که در راسش آمریکا و انگلیس بوده و به پشتوانه سلاح های مرگبار
آنها ، جانیان اسرائیل با بمبارانهای گسترده اکنون قتل عام وسیعی از
کودکان ، زنان و افرادکهنسال به راه انداخته اند و پایان آن راهی نیست بجز
نابودی بشریت که می‌تواند جهان را به اضمحلال سوق دهد زیرا که منطق ابر
قدرتها برای بدست آوردن منافع خود بغیر از کشتار و کشتار منطقی دیگر
نیست .

۱۴۰۲/۱۲/۱۰

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین