نصیربوشهر – مهری کرمی – منتقد تیزبین موشکاف وتوانمند بوشهری فرشید جان احمدیان بحق یکی ازتاثیر گزارترین شخصیت ادبی وفرهنگی بوشهر که بدون شک حق بزرگی برگردن ادبیات این مرز وبوم دارد، واقعا انچنان که شایسته است قدر ندیده. درکشورما بخصوص دراقلیم ما که مهد بزرگان ادبیات کلاسیک ونوین ایرانست چقدر به منتقدان بهامی دهیم؟ […]

نصیربوشهر – مهری کرمی – منتقد تیزبین موشکاف وتوانمند بوشهری فرشید جان احمدیان بحق یکی ازتاثیر گزارترین شخصیت ادبی وفرهنگی بوشهر که بدون شک حق بزرگی برگردن ادبیات این مرز وبوم دارد،
واقعا انچنان که شایسته است قدر ندیده.
درکشورما بخصوص دراقلیم ما که مهد بزرگان ادبیات کلاسیک ونوین ایرانست چقدر به منتقدان بهامی دهیم؟
برای شناخت وارایه تفکر بزرگانمان چقدر سرمایه گزاری کرده ایم؟
مگر نه اینکه هرم قدرت جهانی برپشتوانه سرمایه وقدرت ،متکی به انحصارتکنولوژیک وفنی خود،تاریخ راچنان می خواهد که ما در ان غایب باشیم؟مگر نه انکه راه حضور فعال درتاریخ را برما بسته است؟مگر نه انکه حضور درجهان وتاریخ ازراه خلق آثار فرهنگی ممکن است ؟ما نباید ونمیشود تا ابد مصرف کننده فرهنگ بیگانه باشیم
شغل مقدس ما میتواند نوری حتی در دنیای تاریک باشد
من ازنزدیک با فعالیت های فرشید در انجمن اهل قلم شاهد بودم که باچه تلاش خستگی ناپذیردرزمینه ادبیات داستانی و برگزاری منظم هفتگی در اوج خستگی از برگشت از ماموریت اداری جلسات داستان نویسی را اداره میکرد ونقاط قوت وضعف داستان نویسان جوان را منصفانه تحلیل می نمود
تلاش برای جمع اوری وچاپ کتاب داستان نویسان مطرح بوشهری بدون هیچ گونه چشمداشتی باهزینه شخصی یکی از کار های بیاد ماندنی ایشان است
درمدت ۱۲ سال که افتخار همکاری درانجمن اهل قلم با فرشید را داشتم یکی ازبهترین
دوران عمرم بود از ایشان بسیار آموختم ودراینجا اعلام میکنم قدردان زحمات بی دریع ایشان هستم به روح بزرگش درود میفرستم و زادروزش را تبریک میگویم

  • منبع خبر : نصیر بوشهر