ساعاتی قبل به دلیل ریزش متریال از بالای سر و سقوط از ارتفاع یکی از متخصصان داربست و‌ از نیروهای با سابقه‌ در پروژه‌های مختلف صنعت نفت شاغل در پتروشیمی «بوشهر» جان به جان آفرین تسلیم کرد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد این روزها آن قدر که مدیریت‌ها به دنبال عقب نماندن از قافله شوآف […]

ساعاتی قبل به دلیل ریزش متریال از بالای سر و سقوط از ارتفاع یکی از متخصصان داربست و‌ از نیروهای با سابقه‌ در پروژه‌های مختلف صنعت نفت شاغل در پتروشیمی «بوشهر» جان به جان آفرین تسلیم کرد.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد این روزها آن قدر که مدیریت‌ها به دنبال عقب نماندن از قافله شوآف و تبلیغات رکوردشکنی تولید و توسعه هستند که آموزش مستمر و اجرای ضوابط HSE را از دستور کار کاملا خارج کردند. چند نفر دیگر باید کشته شوند تا به خودمان بیاییم؟

  • منبع خبر : انرژی نیوز