مهندس نصراله اکبری از نیروهای باسابقه پتروشیمی مروارید روز گذشته با سقوط در درون حوضچه آبگیر جان خود را از دست داد.ا این مهندس باسابقه که از نیروهای فنی پتروشیمی مروارید بوده است، در زمان کار به درون حوضچه آبگیر این واحد پتروشیمی سقوط کرد. چندی است حوادثی از این دست در شرکت های نفتی […]

مهندس نصراله اکبری از نیروهای باسابقه پتروشیمی مروارید روز گذشته با سقوط در درون حوضچه آبگیر جان خود را از دست داد.ا

این مهندس باسابقه که از نیروهای فنی پتروشیمی مروارید بوده است، در زمان کار به درون حوضچه آبگیر این واحد پتروشیمی سقوط کرد.

چندی است حوادثی از این دست در شرکت های نفتی و پتروشیمی رو به ازدیاد می باشد که شایسته است تحقیقات جامع و کاملی پیرامون دلایل این اتفاقات انجام پذیرد و بر رعایت قوانین ایمنی کار نظارت بیشتر صورت گیرد تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین