سیدفریورموسوی گوینده ومجری توانای صداوسیمای جمهوری اسلامی که بنابه دعوت یک شرکت جهت برگزاری مراسم آن ازتهران بوسیله خودروی شخصی خودعازم سفربه اصفهان بود درنزدیکی های نظنز دچارسانحه شده وپس ازبرخورداتومبیل اش به گاردریل اطراف اتوبان کاشان به اصفهان ، متوقف گردید . درتماسی که باجوادخیابانی داشتیم ، وی ضمن تشریح حادثه پیش آمده […]

 

سیدفریورموسوی

گوینده ومجری توانای صداوسیمای جمهوری اسلامی که بنابه دعوت یک شرکت جهت برگزاری مراسم آن ازتهران بوسیله خودروی شخصی خودعازم سفربه اصفهان بود درنزدیکی های نظنز دچارسانحه شده وپس ازبرخورداتومبیل اش به گاردریل اطراف اتوبان کاشان به اصفهان ، متوقف گردید . درتماسی که باجوادخیابانی داشتیم ، وی ضمن تشریح حادثه پیش آمده گفت : خداراشکرفقط می توان گفت سالم هستم وبه خیرگذشت ! وی اشاره داشت : درحال رانندگی دراطراف نظنزبودم که به ناگهان لاستیک چرخ جلو ترکید و فرمان از دستم رهاشده وکنترل خودرونیز ازتحت فرمان من خارج گردیدکه خودروباسرعتی حدود ٩٠ کیلومتردرساعت به گاردریل کناراتوبان برخوردکردومتوقف گردید . خیابانی درادامه تشریح کرد :
جای تعجب اینکه باتوجه به تاریکی شب وتعطیلات و شلوغی جاده حتی یک کامیون یک تریلی یک اتوبوس و یا حتی یک خودروی سواری هم بامن برخوردنکرد ، پلیس گفت اگر سرعت ات بالای ۱۰۰ کیلومتردرساعت بود حتما” ماشین چپ میشد و تصادف وحشتناک و پرتعداد در اتوبان شکل میگرفت . به هرتقدیرآقاجوادخیروهمیشه خندان مابه حول قوه لایزال خداوندودعای همیشگی مردم ازسانحه ایی ناگهانی جان سالم به دربرد ، تابازهم حامی مردمان سرزمینش باشد . لازم به ذکراست که این مجری توانای کشورمان ازروزبعداززلزله خوی به همراه اکیپی ازدوستانش خودرابه خوی رساندتا همین دوسه روز گذشته درکنارهموطنان زلزله زده اش ، یاری گرشان باشد .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین