حبس در انتظار ۲ کارمند متخلف شرکت‌های نفتی عسلویه   🔹در راستای نظارت بازرسی کل استان بر عملکرد شرکت‌های نفتی مستقر در عسلویه، جرائم و تخلفات دو نفر از کارکنان به اتهام تضیع اموال دولتی و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبار کشف و به مراجع قضایی معرفی شدند.   🔹پس از رسیدگی مرجع قضایی حکم […]

حبس در انتظار ۲ کارمند متخلف شرکت‌های نفتی عسلویه

 

🔹در راستای نظارت بازرسی کل استان بر عملکرد شرکت‌های نفتی مستقر در عسلویه، جرائم و تخلفات دو نفر از کارکنان به اتهام تضیع اموال دولتی و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبار کشف و به مراجع قضایی معرفی شدند.

 

🔹پس از رسیدگی مرجع قضایی حکم قطعی مبنی بر دو و سه سال حبس متهمان صادر شد.

 

  • منبع خبر : فارس