حتی یک رزرو هم برای میزبانی کیش در جام جهانی قطر نداشته ایم!   رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران گفت: 🔹ما از شش ماه پیش اعلام کردیم که با بیست هزار تخت برای هر نفر آمادگی پذیرش مسافران جام جهانی قطر را داریم؛ اما تا الان یک نفر هم رزرو نداشته ایم.

حتی یک رزرو هم برای میزبانی کیش در جام جهانی قطر نداشته ایم!

 

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران گفت:

🔹ما از شش ماه پیش اعلام کردیم که با بیست هزار تخت برای هر نفر آمادگی پذیرش مسافران جام جهانی قطر را داریم؛ اما تا الان یک نفر هم رزرو نداشته ایم.

  • منبع خبر : خبرجنوب