استاد دانشگاه تهران در گفتگو با شبکه اینترنتی دانشگاه تهران با دفاع از وضعیت زنان در ایران تاکید کرد: احکام اسلامی، زوری نیست. منعی برای فعالیت اجتماعی خانم‌ها نداریم. (در خصوص علت بیکاری زن‌های تحصیل کرده) علت این است که هزینه زندگی به دوش مردهاست. در اداراتی که بنده کار می‌کنم ۷۰ درصد کارمند‌ها خانم […]

استاد دانشگاه تهران در گفتگو با شبکه اینترنتی دانشگاه تهران با دفاع از وضعیت زنان در ایران تاکید کرد: احکام اسلامی، زوری نیست.

  • منعی برای فعالیت اجتماعی خانم‌ها نداریم.
  • (در خصوص علت بیکاری زن‌های تحصیل کرده) علت این است که هزینه زندگی به دوش مردهاست.
  • در اداراتی که بنده کار می‌کنم ۷۰ درصد کارمند‌ها خانم هستند، حداقل. یک عقب ماندگی تاریخی وجود دارد که به سرعت جبران نمی‌شود. دو تا وزیر زن قبل از انقلاب چه می‌کردند؟ الان هم دو نفر در هیئت دولت هستند که خانم هستند.
  • اگر بخواهید هر چیزی را که با نگاه اروپایی‌ها متفاوت است بگویید تبعیض درست می‌گویید. دلیلی ندارد که هر چه آن‌ها می‌گویند را گوش کنیم.
  • اسلام حقوق زن و مرد را مساوی گرفته، ولی مساوی بودن به معنی متشابه بودن نیست، این حرفی است که شهید مطهری مطرح کرده است.
  • تفاوت دلیل بر تبعیض نیست. یک جا‌هایی حتی حقوق زن‌ها بیشتر از حقوق مردهاست؛ مثلا زن‌ها از کار‌های سخت معاف هستند، جهاد بر زن‌ها واجب نیست.

  • منبع خبر : فرارو