حداد عادل میگوید در تدریس زبان‌های خارجی هم اسلامی سازی می‌کنیم!   ????رییس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفته؛ برنامه درسی ۱۰۰ رشته دانشگاهی در ۱۲ سال اخیر دچار تغییرات اساسی شده. او گفت می خواهیم باب تقلید را ببندیم. در غرب خداوند فقط چند ساعت در روز یکشنبه و در قالب برنامه های […]

حداد عادل میگوید در تدریس زبان‌های خارجی هم اسلامی سازی می‌کنیم!

 

????رییس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفته؛ برنامه درسی ۱۰۰ رشته دانشگاهی در ۱۲ سال اخیر دچار تغییرات اساسی شده. او گفت می خواهیم باب تقلید را ببندیم. در غرب خداوند فقط چند ساعت در روز یکشنبه و در قالب برنامه های مربوط به کلیسا حضور دارد.

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰