نصیربوشهرآنلاین -حمید عشایری: وقتی از مسیر دیلم به گناوه عبور می کنید حدفاصل روستای چاه شور که می رسید باید هم تاوان نبود نور کافی را بدهید و هم تاوان حفره های ایجاد شده بر روی آسفالت جاده را . بسیار خلاصه وار عرض می کنم جاده گناوه به دیلم مسیر ارتباطی سه استان به […]

نصیربوشهرآنلاین -حمید عشایری:

وقتی از مسیر دیلم به گناوه عبور می کنید حدفاصل روستای چاه شور که می رسید باید هم تاوان نبود نور کافی را بدهید و هم تاوان حفره های ایجاد شده بر روی آسفالت جاده را .
بسیار خلاصه وار عرض می کنم جاده گناوه به دیلم مسیر ارتباطی سه استان به یکدیگر است که با توجه به حجم زیاد تردد در آن می بایست به بالاتر میزان لازم ایمن گردد.
همچین وجود مانع های بدون علائم که فقط در زمان مواجهه با آن متوجه حضورش میشوید در حدفاصل بین دانشگاه علمی و کاربردی تا مال قائد هم از دیگر ایرادات این مسیر پرترافیک است .
براستی چرا نباید این موانع از قبل رنگ آمیزی و قبل از رسیدن به آن تابلوی هشدار دهنده نصب تا شاهد ترمز های ناگهانی خودروها نباشیم .
آقایان مسئول جاده گناوه به دیلم و بلعکس به جاده مرگ معروف بوده و لطفاً تا خانواده دیگری داغدار نشده لطفاً پی گیر این موضوعات باشید .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین