🔹محمدصادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته: تا جایی که از رفتار آقای روحانی برداشت می‌شود او مسیر مرحوم آقای هاشمی را طی خواهد کرد و بنای اینکه از نظام فاصله بگیرد و از امکانات سیاسی درون حاکمیت خود را دور نگه دارد را ندارد. معتقدم که […]

 

🔹محمدصادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته: تا جایی که از رفتار آقای روحانی برداشت می‌شود او مسیر مرحوم آقای هاشمی را طی خواهد کرد و بنای اینکه از نظام فاصله بگیرد و از امکانات سیاسی درون حاکمیت خود را دور نگه دارد را ندارد. معتقدم که اگر پیشنهاد جدی به او شود و از او بخواهند که به مجمع برود رد نخواهد کرد.

 

🔹اگر افرادی هستند که معتقدند که روحانی ترک فعل کرده که باعث آسیب به کشور شده است می‌توانند از دادستان برای این امر توضیح بخواهند؛ زیرا تنها نماینده قانونی و رسمی مردم مدعی العموم، قاضی القضات و دستگاه قضائی است که می‌شود از او توضیح خواست.

 

🔹آقای روحانی یک شخصیت سیاسی جا افتاده است که می‌تواند اقدامات مدنی موثری را انجام دهد، از جمله اقدامات مهمی که می‌تواند انجام دهد تشکیل یک دولت در سایه و یا یک حزب قدرتمند است و حداقل تیم همراه خود را به حزب دعوت کند و حزب به نقد گذشته و شرایط حال و آینده بپردازد و موسسه فکری و علمی قدرتمندی را به عنوان حزب تشکیل دهد و در مناسبات جهانی فعال باشد.

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰