????محمدصادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته: تا جایی که از رفتار آقای روحانی برداشت می‌شود او مسیر مرحوم آقای هاشمی را طی خواهد کرد و بنای اینکه از نظام فاصله بگیرد و از امکانات سیاسی درون حاکمیت خود را دور نگه دارد را ندارد. معتقدم که […]

 

????محمدصادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته: تا جایی که از رفتار آقای روحانی برداشت می‌شود او مسیر مرحوم آقای هاشمی را طی خواهد کرد و بنای اینکه از نظام فاصله بگیرد و از امکانات سیاسی درون حاکمیت خود را دور نگه دارد را ندارد. معتقدم که اگر پیشنهاد جدی به او شود و از او بخواهند که به مجمع برود رد نخواهد کرد.

 

????اگر افرادی هستند که معتقدند که روحانی ترک فعل کرده که باعث آسیب به کشور شده است می‌توانند از دادستان برای این امر توضیح بخواهند؛ زیرا تنها نماینده قانونی و رسمی مردم مدعی العموم، قاضی القضات و دستگاه قضائی است که می‌شود از او توضیح خواست.

 

????آقای روحانی یک شخصیت سیاسی جا افتاده است که می‌تواند اقدامات مدنی موثری را انجام دهد، از جمله اقدامات مهمی که می‌تواند انجام دهد تشکیل یک دولت در سایه و یا یک حزب قدرتمند است و حداقل تیم همراه خود را به حزب دعوت کند و حزب به نقد گذشته و شرایط حال و آینده بپردازد و موسسه فکری و علمی قدرتمندی را به عنوان حزب تشکیل دهد و در مناسبات جهانی فعال باشد.

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰