‏ حضور سعید محمد در هیئت قالیباف معنایی جز عذرخواهی از اشتباهات گذشته ندارد! ‏????مجتبی توانگر نماینده مجلس گفته: ماه‌ها گفتند که ⁧ سعیدمحمد⁩، فلان و بهمان از قالیباف دارد، حالا با حضور سعید محمد در هیئت دکترقالیباف در مشهد، معلوم شد همه آن حرف‌ها چیزی جز توهم، فضاسازی و اختلاف‌افکنی رسانه‌ای نبوده!

‏ حضور سعید محمد در هیئت قالیباف معنایی جز عذرخواهی از اشتباهات گذشته ندارد!

‏????مجتبی توانگر نماینده مجلس گفته: ماه‌ها گفتند که ⁧ سعیدمحمد⁩، فلان و بهمان از قالیباف دارد، حالا با حضور سعید محمد در هیئت دکترقالیباف در مشهد، معلوم شد همه آن حرف‌ها چیزی جز توهم، فضاسازی و اختلاف‌افکنی رسانه‌ای نبوده!

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰