طی روزهای گذشته تصویری از فیش حقوقی ۱۳۹ میلیونی در پتروشیمی وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان در فضای مجازی وایرال شده است که تاکنون واکنشی از سوی مراجع ذیربط نداشته است.

طی روزهای گذشته تصویری از فیش حقوقی ۱۳۹ میلیونی در پتروشیمی وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان در فضای مجازی وایرال شده است که تاکنون واکنشی از سوی مراجع ذیربط نداشته است.

  • منبع خبر : عصر فوری