حق مناطق جنگی حذف شد/ نماینده شوش اعتراض کرد/صدایی از نمایندگان استان بوشهر بلند نشد!   نماینده شوش و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس از حذف حق مناطق جنگی از احکام کارکنان استان‌های جنگی انتقاد کرد و گفت: این موضوع به هیچ وجه قابل قبول و این حق باید به کارکنان مناطق جنگی داده شود؛ […]

حق مناطق جنگی حذف شد/ نماینده شوش اعتراض کرد/صدایی از نمایندگان استان بوشهر بلند نشد!

 

نماینده شوش و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس از حذف حق مناطق جنگی از احکام کارکنان استان‌های جنگی انتقاد کرد و گفت: این موضوع به هیچ وجه قابل قبول و این حق باید به کارکنان مناطق جنگی داده شود؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به استناد رأی یک مرجع قضائی، دریافت این حقوق را غیرقانونی دانسته و خواستار حذف حق مناطق جنگی از احکام کارمندان استان‌ها و شهرستان‌های مناطق جنگی شده است!!! و ما تمام تلاش خود را می کنیم این حق به مردم مناطق جنگی بازگردد.

از نکات جالب توجه اینکه وقتی دیوان عدالت رای به نفع کارکنان دولت بالاخص کارکنان وزارت نفت صادر می‌کند دستگاه‌های اجرایی خون به دل آنها می کنند تا آنرا اجرایی کنند یا اصلا اجرایی نمی کنند! اما به محض اینکه یک رأی برای حذف یک آیتم صادر می شود خیلی سریع از بالا تا پایین ترین دستگاه دولتی اجرایی می شود!!!!! ( مانند اجرای ماده ۱۰ کارکنان یا تعدیل مدرک کارکنان که حتی رای دیوان را داشتند و هرگز اجرایی نشدند)

این نکته را بگوییم شاید اگر مسئولین پایتخت نشین خود مشمول دریافت چنین آیتمی بودند هرگز بعد از صدور یک رای خیلی سریع دستور حذف آنرا از فیش حقوق کارکنان دولت نمی دادند!!!!!

 

صحبت پایانی: با تشکر از نماینده شوش برای ورود به این موضوع و دفاع از حق و حقوق کارکنان این مناطق، اما چرا سایر نمایندگان مجلس در مناطق جنگی سکوت کرده اند!!! آیا آنها نمایندگان مردم در استان‌های خوزستان ، بوشهر ، ایلام و … نیستند؟!؟!؟؟!؟!؟

 

  • منبع خبر : نفت آنلاین