قبلا بیان داشتیم ک زندگی روستایی حلاوت ها و شیرینی های خاص خودش را دارد و نیز گفتیم که نسل جدید دارد کمکم از اصالت اصلی آبا واجدادی خویش فاصله میگیرد وبطور کلی بیگانه میگرددوما قصدمان باز احیای رسم ورسومات وآداب وسنن آبا واجدادی مان است که انها چگونه زندگی میکردند. وواژه ها وابزار وآلاتی […]


قبلا بیان داشتیم ک زندگی روستایی حلاوت ها و شیرینی های خاص خودش را دارد و نیز گفتیم که نسل جدید دارد کمکم از اصالت اصلی آبا واجدادی خویش فاصله میگیرد وبطور کلی بیگانه میگرددوما قصدمان باز احیای رسم ورسومات وآداب وسنن آبا واجدادی مان است که انها چگونه زندگی میکردند.
وواژه ها وابزار وآلاتی را نام بردیم و قصدمان تشریح جایگاه ونحوه تاثیر آن در زندگی اجداد مان بود امروز به چند تا ازآنها میپردازیم تا تداعی خاطرگردد.
*💥تاپـــو.*
مردم قدیم مثل امروزی ها دارای امکانات مکانیزه برای نگهدار اقلام غذایی شان ،مثل امروزی ها نبودندو به شیوه پیشینیان خود عمل میکردند. آن روزها نِ از مواد *نگهدارنده* خبری بود ن از فریزر و سردخانه. پس با تجارب کهن خویش اقدام میکردند.
مثلا برای نگهداری خرما محفظه ای بنام تاپـــو ازجنس چـــــــــــاری chariک از نحوه عمل آوری اش قبلا گفتیم بهره میگرفتند.
وازافرادی که دارای استعداد بنایی بودند کمک میگرفتند.
چاری را مثل گچ امروزی بصورت خمیر در میاوردند وبصورت دایره ای دیواره ها بطرف بالا میکشیدند.
اندازه مورد نظر بستگی به میزان
نیاز وعائله خانواده داشت.
معمولا تاپــــوها بشکل هرمی وگلابی شکل ساخته میشدند
ارتفاع تاپوها بین ۱/۲۰وگاهی تا ۱/۵۰ سانتیمترهم میرسید، گاهی دهانه آنرا تنگ وگاهی هم دهانه آنرا گشاد میساختند تا بتوانند براحتی از آن خرما دربیاورند یا آنرا برای خرمای بعدی ترو تمیز کنند.
موقع خرما، یاپدر خانواده یا یکی بنیابت از چند سرپرست خانواده به محل خرماخیز میرفتند وبرای خود وسفارش دهندگان خرما میخریدند آن را بارشُـتــرها میکردند وبه روستا میاوردند. هنگام خرما آوردن شترها خود خاطره ای بیاد ماندنی داشت ،بعد از آن زنان خانواده وگاهی هم از زنان همسایه کمک میگرفتندتا خرماها را پاک وپلشت کنند و با ترتیب خاصی توی تاپو بریزند و محکم خرماها را بچپانند تا کرم یا غُزه نزند.
بعد سرآنرا محکم با بندیا لاستیک میبستند.تا مدتی که اولین برداشت ازآن را شروع کنند.
اما *🍁تُــکُل*
باید خیلی مختصر بگویم که تـُکل تمام خواص وجنس تاپو را داشت اما به اصطلاح امروزی ها یک *میـــنی تاپــو* بود با کاربردی فراتر.
مثلا در تاپوها معمولا برای نگهداری خرما وگاهی گندم بهره میبردند امااز تکُل برای نگهداری، آرد ، نمک، خرما بمقدار کم، نگهداری خاگ(تخم مرغ ــ مرخ) و حتا گاهی مرخ هم در آن برای جوجه سازی میخوابوندند. لازم به یادآوریست که تُکُل ها سایزهای مختلفی داشتند،ک از ارتفاع ۴۰ و۶۰ و۸۰سانتی و تایک متری ساخته میشد و یکی از ابزار آلات لازم وضروری خونواده بود.(پایان)
🍁لازم به یاد آوریست اگر عزیز جامع تر ازین میداند ویا ایرادی ویا سوالی داشته باشد میتواند به دفتر هفته نامه یا واتس آپ نگارنده
۰۹۱۷۲۳۵۲۷۲۳
حـــر مهاجرمنتقل نماید.با سپاس.
⭕🍒⭕🍒⭕