?وزیر نفت: آمریکا در ماه‌های اخیر بارها برای توقف محموله‌های صادراتی تعدی و به نفتکش‌های ایران تعرض کرده و فشارها علیه صادرات نفت ایران دیگر تنها به تنبیه خریداران محدود نمی‌شود.   ?صادرات نفت ایران در سخت‌ترین تحریم‌ها افزایش یافته است؛ بدون آنکه مذاکرات وین تأثیری بر آن داشته باشد یا اینکه ما منتظر […]

 

?وزیر نفت: آمریکا در ماه‌های اخیر بارها برای توقف محموله‌های صادراتی تعدی و به نفتکش‌های ایران تعرض کرده و فشارها علیه صادرات نفت ایران دیگر تنها به تنبیه خریداران محدود نمی‌شود.

 

?صادرات نفت ایران در سخت‌ترین تحریم‌ها افزایش یافته است؛ بدون آنکه مذاکرات وین تأثیری بر آن داشته باشد یا اینکه ما منتظر نتیجه مذاکرات باشیم.

  • منبع خبر : فارس