وزیر اقتصاد در اظهارنظری عجیب می‌گوید: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزییاتی برای افزایش نرخ سود، بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته شده است. در این مصوبه، نرخ سود برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه مدت، بلند مدت و تسهیلات به طور جداگانه در نظر گرفته شده‌ است که امسال […]

 

وزیر اقتصاد در اظهارنظری عجیب می‌گوید: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزییاتی برای افزایش نرخ سود، بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته شده است. در این مصوبه، نرخ سود برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه مدت، بلند مدت و تسهیلات به طور جداگانه در نظر گرفته شده‌ است که امسال به اجرا می‌رسد.

 

🔹بانک مرکزی درباره بازار ارز، نوسانات قیمتی را تحت کنترل دارد. تمام گزارش‌های بین‌المللی درباره اقتصاد ایران، نشان از کاهش نرخ تورم دارند.

 

  • منبع خبر : عصر فوری