نصیربوشهر – نصرالله اسدی – پروژه‌های غیرانتفاعی خانه امیدِ صندوق بازنشستگی کشوری برای خدمات‌رسانی، گذران اوقات فراغت، فراهم کردن امکانات فرهنگی و ورزشی بازنشستگان و خانواده‌های آنان و برای برقراری و حفظ پیوند معنادار با ذینفعان ،در سطح کشور با مصوبه هیئت دولت ساخته می‌شوند. اثربخشی خانه‌های امید در استان‌های مختلف بر اساس عواملی چون […]

نصیربوشهر – نصرالله اسدی – پروژه‌های غیرانتفاعی خانه امیدِ صندوق بازنشستگی کشوری برای خدمات‌رسانی، گذران اوقات فراغت، فراهم کردن امکانات فرهنگی و ورزشی بازنشستگان و خانواده‌های آنان و برای برقراری و حفظ پیوند معنادار با ذینفعان ،در سطح کشور با مصوبه هیئت دولت ساخته می‌شوند.
اثربخشی خانه‌های امید در استان‌های مختلف بر اساس عواملی چون گرمسیری و سردسیری مناطق، مکان‌یابی و دسترسی بازنشستگان به این مراکز، وضعیت فرهنگی و اجتماعی و آداب و رسوم استان‌ها متفاوت است.
زمین مناسبی در فضای سبز یا نزدیک به پارک در هر استان با همکاری ‌شهرداری و استانداری، مکان یابی شده و در اختیار صندوق ‌بازنشستگی کشوری قرار می‌گیرد. وضعیت حقوقی و مالکیت زمین شامل اعیان زمین از سوی شهرداری با اجاره ۹۹ ساله در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار می‌گیرد.
تلاش برای ارتقای کیفی نشاط و امید در زندگی بازنشستگان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، ایجاد تعامل، تفاهم و همبستگی میان بازنشستگان دستگاه‌های گوناگون هر استان، ارتباط مستمر با بازنشستگان و جلب مشارکت فعالانه آنان به منظور حضور در برنامه‌های گوناگون، برقراری ارتباط با دستگاه‌های اجرایی برای آشنایی با مسائل دوران بازنشستگی و جلب مشارکت آنان، کوشش برای افزایش سطح آگاهی افکار عمومی درباره موضوعات دوران بازنشستگی و سالمندی، برگزاری دوره‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای بازنشستگان، برقراری دیدار و ارتباط بازنشستگان به منظور تبادل تجربه‌های بازنشستگان در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازنشستگان و افراد تحت تکفل و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری جامعه هدف خانه‌های امید هستند اما بوشهر از معدود شهرهایی است که علیرغم تائید تأسیس و ایجاد خانه امید از سوی شورای چهارم شهر بوشهر در شورای پنجم نیز می بایست تا حصول نتیجه پیگیری شود.
این موضوع بازگشت امید به جامعه وسیعی از بازنشستگان و پیشکسوتان است و امیدوارم که در کوتاهترین زمان این امید به جامعه بازگردد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر