رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ نشان می‌دهد، هر گونه *تعیین حداقل و حداکثر سن برای شرکت در آزمون‌های استخدامی* غیر از موارد تعیین شده در قوانین عمومی و خاص (اعم از کشوری و لشکری) مغایر قانون است.   بر این اساس آزمون پیش‌رو استخدامی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ […]

رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ نشان می‌دهد، هر گونه *تعیین حداقل و حداکثر سن برای شرکت در آزمون‌های استخدامی* غیر از موارد تعیین شده در قوانین عمومی و خاص (اعم از کشوری و لشکری) مغایر قانون است.

 

بر این اساس آزمون پیش‌رو استخدامی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ نیز باید از این رای صادره پیروی کند.

  • منبع خبر : نفت آنلاین