نصیربوشهرآنلاین – حمید زارعی: پیش از آغاز دهه فجر دو مبلغ توسط آقای محمدی زاده استاندار بوشهر و معاون اقتصادی ایشان با موضوع میزان پروژه های قابل افتتاح در ایام دهه فجر مطرح شد که نشان می دهد استاندار و معاون اقتصادی ایشان اشرافی به اعداد و ارقام و جزئیات بودجه ندارند. میزان پروژه ها […]

نصیربوشهرآنلاین – حمید زارعی:

پیش از آغاز دهه فجر
دو مبلغ توسط آقای محمدی زاده استاندار بوشهر و معاون اقتصادی ایشان با موضوع میزان پروژه های قابل افتتاح در ایام دهه فجر مطرح شد که نشان می دهد استاندار و معاون اقتصادی ایشان اشرافی به اعداد و ارقام و جزئیات بودجه ندارند.
میزان پروژه ها به نقل از استاندار ۳۱۲ هزار میلیارد تومان و به نقل از معاون اقتصادی ۳۰۰ هزار میلیارد است. بی شک این رقم توسط کارشناسان تهیه و در اختیار مدیران ارشد استان قرار گرفته است اما نتیجه گیری این موضوع کم اطلاعی مدیران از اوضاع بودجه استان تحت مدیریت آنهاست.
بودجه امسال استان بوشهر به نقل از علی پور داوود سرپرست وقت سازمان مدیریت در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان گناوه در تیرماه سال جاری ۲هزار و ۱۶میلیارد تومان و کل بودجه استانی در کشور ۵۵ هزار میلیارد و کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است.
*به گزارش خبرنگار ایرنا، علی پورداود روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان گناوه در محل فرمانداری افزود: کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای کشور که در قانون بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده ، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این مجموع ۵۵ هزار میلیارد تومان آن بصورت استانی و در اختیار ۳۱ استان کشور توزیع می شود تا در بین پروژه‌ها تقسیم شود.
وی اظهارداشت: تنها ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که در قانون بودجه پیش بینی شده بصورت استانی توزیع می شود و ۸۰ درصد بقیه ملی و در اختیار وزارتخانه ها است.
پورداوود ادامه داد: از مجموع اعتبارات ۲ هزار و ۱۶ میلیاردتومانی استان بوشهر که از سهمیه ۵۵ هزار میلیاردتومانی ردیف استانی در قانون بودجه کشور برای استان ها مشخص شده، شامل ۴۵۴ میلیاردتومان استانی، ۶۰ میلیارد تومان در اختیار نماینده مجلس، یک سوم نفت و گاز ۹۳۲ میلیارد تومان ، دو سوم نفت و گاز ۱۹۷ میلیارد تومان ، قانون استفاده متوازن ۲۷۶ میلیارد تومان و ۳ درصد حاصل از افزایش صادرات نفت ۹۷ میلیارد تومان است*
به گفته پور داوود بودجه محقق یافته استان بوشهر در سال گذشته ۵۲ درصد بوده و بی شک امسال که شرایط دولت بدتر از سال گذشته است جذب بودجه کمتر خواهد بود. به روایت یکی از آگاهان تاکنون ۲و نیم درصد از اعتبار ابلاغ شده محقق شده است.
اعلام این مبلغ عجیب و غیر واقعی غیر از فرافکنی و توهین به شعور مردم استان، بی اطلاعی و کم دانشی و عدم تشخیص حقیقت از سوی استاندار و مدیر ارشد اقتصادی استان است. امید ازین پس شاهد حقیقت نگاری و احترام به شعور مخاطب باشیم.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین