براساس پیش بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حداقل بگیران دولتی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده نیز ۵ میلیون تومان پیش بینی شده است.    

 

براساس پیش بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حداقل بگیران دولتی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده نیز ۵ میلیون تومان پیش بینی شده است.

 

 

  • منبع خبر : قانون