” خلف وعده های انتخاباتی نماینده ” رسول عمویی برای ساکنین ساحل نشین جنوب که بکرات در مسیر مرگبارساحلی ترسان و لرزان در حرکتند و شاهد حجم گسترده ای از تردد خودروهای شوتی اند که قبل از این که هدفشان کسب درآمدی باشد با سرعتی برق آسای ظاهرا مقصودشان به خاک سیاه نشاندن و سلب […]

” خلف وعده های انتخاباتی نماینده ”

رسول عمویی

برای ساکنین ساحل نشین جنوب که بکرات در مسیر مرگبارساحلی ترسان و لرزان در حرکتند و شاهد حجم گسترده ای از تردد خودروهای شوتی اند که قبل از این که هدفشان کسب درآمدی باشد با سرعتی برق آسای ظاهرا مقصودشان به خاک سیاه نشاندن و سلب آرامش از دیگرانی است که در این محور مهلک و مستهلک با سرعت گیرهای دردسرساز و بی حساب و کتابش رفت و آمد می نمایند قصور و کوتاهی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس که مسئولیتی مستقیم در این نابسامانی جاده ای دارد به هیچ روی توجیه پذیر نیست ، این که نماینده محترم در دست کم سه عهد انتخاباتی خویش با موکلینش یعنی تامین بودجه جهت تکمیل پروژه بزرگراه بوشهر به دیر ، ایجاد اشتغال یا استخدام خیل جوانان جویای کار و تحصیلکرده نیروهای بومی در منطقه ویژه پارس جنوبی و پیگیری و تلاش در سروسامان دادن به موضوع ته لنجی در راستای معیشت سازی بخشی از جامعه جنوب خلف وعده و این همه ناکارآمد و ناکام جلوه نموده این شائبه را در ذهن تقویت می سازد که اصولا در افکار و اندیشه ایشان ، مراقبت و محافظت از مقام و منصبی که تعلق خاطر شدیدی به آن دارند ؛ از امنیت جانی، روانی و شغلی مردمی محروم و اشتغال جوانان ارجح تر و اولی تر است.

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین