خواب بی گاه نام مجمـوعه شعر معرفی کتاب جناب اسکندر احمدنیا می باشد که توسط انتشارات نای بند در سیصد نسخه به چاپ رسیده است این مجموعه ۱۶۹صفحه ای شامل ۸۱قطعه شعر پیداست قبلا از این شاعر به ترتیب کتاب های: ۱- سرگردان ساعت چهار در سال ۱۳۸۵ انتشارات شروع ۲- کلاغا؛ شرجی بر منظومه […]

خواب بی گاه

نام مجمـوعه شعر معرفی کتاب جناب اسکندر احمدنیا می باشد که توسط انتشارات نای بند در سیصد نسخه به چاپ رسیده است

این مجموعه ۱۶۹صفحه ای شامل ۸۱قطعه شعر پیداست

قبلا از این شاعر به ترتیب کتاب های:

۱- سرگردان ساعت چهار در سال ۱۳۸۵ انتشارات شروع

۲- کلاغا؛ شرجی بر منظومه کلاغا سروده حاج علی مرادی؛ سال ۱۳۸۶ انتشارات شروع

۳- از خشک لب های دجله؛ در سال ۱۳۹۶؛ انتشارات زمزمه های روشن

۴-تغزل گللون حرم؛ در سال ۱۳۹۶ صحیفه ی خرد

۵- دورتر از چشم ماهی ها؛ در سال ۱۳۹۸ انتشارات زمزمه های روشن وارد بازار کتاب شده

 

تو را همیشه سروده ام

در دامنی که خودم را

سرود بود

بر سینه ای که غم را

تبسم را

ترا هنوز

می سرایم

در نفس های

پر ضربان

شب را و روز را

تورا در تکرار هر صبح

خواب بی گاه

بوشهر_ شهریور ۴٠٠

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر