نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – در مورخه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ مطلبی تحت عنوان  ((صالحیان شهردار میلیاردی بوشهر)) با شناسه خبر ۴۴۰۲  در نصیر بوشهر نگاشته و در بخشی از آن درباره لایحه بودجه شهرداری پرسش های زیر را از اعضای شورای شهر بوشهر مطرح نمودم که اعضا شورا به هیچکدام از این سوالات […]

نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – در مورخه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ مطلبی تحت عنوان  ((صالحیان شهردار میلیاردی بوشهر)) با شناسه خبر ۴۴۰۲  در نصیر بوشهر نگاشته و در بخشی از آن درباره لایحه بودجه شهرداری پرسش های زیر را از اعضای شورای شهر بوشهر مطرح نمودم که اعضا شورا به هیچکدام از این سوالات پاسخی ندادند!

((به تازگی نیز شهردار بوشهر لایحه بودجه شهرداری را به شورا ارائه کرده است. ایشان اعلام کردند: بودجه سال آینده شهرداری و سازمان های تابعه ۶۲۳ میلیاردتومان پیش بینی شده که نسبت به سالجاری (۲۹۹ میلیارد تومان) بیش از ۱۰۰ درصد رشد می یابد.
رقم لایحه بودجه سال آینده دو برابر بودجه سالجاری می باشد که بسیار خیالبافانه نوشته شده و محقق شدن آن بسیار بعید به نظر می آید. باید از ایشان و شورای شهر پرسید این افزایش رقم بودجه در صورت تحقق آن به چه قیمتی می باشد؟
آیا به قیمت فشار بر شهروندان با افزایش قیمت عوارض و خدمات شهرداری؟ یا اینکه اعضا شورا و شهرداری در چاله چوله های فراوان شهر گنجی یافته اند!
سوال دیگر این که چند درصد بودجه سال جاری محقق شده است که به یکباره لایحه بودجه دو برابر شده است؟))

اما این روزها اعضای شورای شهر یکی پس از دیگری در جلسات شورا و مصاحبه با رسانه ها به بالا رفتن عوارض شهرداری اعتراض کرده و خواهان تعدیل این عوارض شده اند. با شنیدن این سخنان آدمی هاج و واج می ماند که چطور پس از چند ماه که رسانه ها در اینباره هشدار داده بودند اکنون به این موضوع پی برده اند گویا اعضای شورای شهر در زمان تصویب بودجه شهرداری در خواب زمستانی بوده اند که نه به هشدار رسانه ها توجه کرده و نه خود توانسته اند لایحه بودجه شهرداری را بررسی نمایند. نکته  جالبتر اینکه یکی از معترضین به بالا رفتن عوارض شهرداری خانم عبیدی هستند که عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر می باشند که وظیفه بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری را داشته اند حال اینکه ایشان و دیگر معترضین به افزایش عوارض شهرداری چطور متوجه این موضوع نشده اند و پس از چند ماه و نزدیک به انتخابات خرداد ماه شورای شهر از خواب زمستانی بیدار شده و پی به این موضوع برده و متوجه شده اند که بر شهروندان فشار وارد می شود جای سوال دارد!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر