اعلام قیمت جدید محصولات ایران خودرو – آذر ۱۴۰۰ ?قیمت های فوق خالص بهای کارخانه بوده و بدون در نظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض، بیمه و… می باشد. ?دعوتنامه تعهدات آذر ۱۴۰۰ با قیمت جدید صادر خواهد شد.   سایپا هم افزایش نرخ گرفت میانگین ۱۸ درصد!      

 

اعلام قیمت جدید محصولات ایران خودرو – آذر ۱۴۰۰

?قیمت های فوق خالص بهای کارخانه بوده و بدون در نظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض، بیمه و… می باشد.

?دعوتنامه تعهدات آذر ۱۴۰۰ با قیمت جدید صادر خواهد شد.

 

سایپا هم افزایش نرخ گرفت میانگین ۱۸ درصد!

 

 

 

  • منبع خبر : پارسینه