اعلام قیمت جدید محصولات ایران خودرو – آذر ۱۴۰۰ 🔺قیمت های فوق خالص بهای کارخانه بوده و بدون در نظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض، بیمه و… می باشد. 🔺دعوتنامه تعهدات آذر ۱۴۰۰ با قیمت جدید صادر خواهد شد.   سایپا هم افزایش نرخ گرفت میانگین ۱۸ درصد!      

 

اعلام قیمت جدید محصولات ایران خودرو – آذر ۱۴۰۰

🔺قیمت های فوق خالص بهای کارخانه بوده و بدون در نظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض، بیمه و… می باشد.

🔺دعوتنامه تعهدات آذر ۱۴۰۰ با قیمت جدید صادر خواهد شد.

 

سایپا هم افزایش نرخ گرفت میانگین ۱۸ درصد!

 

 

 

  • منبع خبر : پارسینه