قبل ازاین که به اصل سخن بپردازم، اشاره ای به اظهار نظری کنم. محمد نون؛ مدیر دفترنمایندگی شبکه ی تلویزیونی العربیه وام بی سی درتهران، درسال ۱۳۸۵،درگفتگویی باروزنامه ی تعطیل شده ی اعتماد ملی، درباره ی سیدمحمدخاتمی، رییس جمهور پیشین ایران، چنین می گوید:من بعد از هشت سال همراهی و آشنایی با حجت الاسلام و […]

قبل ازاین که به اصل سخن بپردازم، اشاره ای به اظهار نظری کنم.
محمد نون؛ مدیر دفترنمایندگی شبکه ی تلویزیونی العربیه وام بی سی درتهران، درسال ۱۳۸۵،درگفتگویی باروزنامه ی تعطیل شده ی اعتماد ملی، درباره ی سیدمحمدخاتمی، رییس جمهور پیشین ایران، چنین می گوید:من بعد از هشت سال همراهی و آشنایی با حجت الاسلام و المسلمین جناب سیدمحمدخاتمی؛ می توانم بگویم که خاتمی یک ثروت عظیم است برای انسانیت، برای اسلام، برای ایران، برای اهل اندیشه و برای روحانیت.
و امّا اصل سخن؛ تصویر جناب آقای خاتمی دردلوار پوشانده شد که نباید دیده شود و صبح آن روز دیگر برده شد!
بنده دراین مقال در بی آن نیستم که مقصّر را بیابم ومعرفی کنم، ولی پرسشی بس مهم؛ آنست که به راستی چه کسی وکسانی هستند که نمی گذارند حتی تصویر جناب آقای خاتمی دیده شود؟!
ازاین کوته نظری سودشان چیست؟!
این حادثه هم‌ ازهزاران حادثه ای که چنین فرد یاافرادی درجامعه ی ایران ما به آن دست یازیده اند.پوشاندن ماه درشب تاریک و ظلمانی،ماه خسارتی نمی بیند.ما به خرداد پراز حادثه عادت داریم!به قول حضرت مولانا:مه فشاند نور و …
آینه چون‌نقش تو بنمود راست
خودشکن، آئینه شکستن خطاست.
۱۴۰۳/۳/۳۱
بندرعامری
حجت الاسلام والمسلمین محمد محمودی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین