شب گذشته یکی ازکارکنان شاغل درشرکت نفت وگاز پارس عسلویه در سایت ساحلی شیرینو با خودکشی به زندگی خود پایان داد این فرد سابقه دو دهه فعالیت را دراین شرکت داشته است برگه ای که درکنار جسد متوفی یافت شده ،حکایت ازآن دارد که این فرد انگیزه خودکشی را فشارهای اقتصادی ناشی ازحقوق پایین وسیاست […]

شب گذشته یکی ازکارکنان شاغل درشرکت نفت وگاز پارس عسلویه در سایت ساحلی شیرینو با خودکشی به زندگی خود پایان داد
این فرد
سابقه دو دهه فعالیت را دراین شرکت داشته است
برگه ای که درکنار جسد متوفی یافت شده ،حکایت ازآن دارد که این فرد انگیزه خودکشی را فشارهای اقتصادی ناشی ازحقوق پایین وسیاست ها وتبعیض های ناروای مدیران این شرکت دانسته است

  • منبع خبر : نصیر بوشهر