*خودکشی نرم چیست؟* ✍️دکتر عباس حاتمی خود کشی در دنیای امروز فقط خودکشی سخت یا فیزیکی نیست بلکه مهمتر از آن،خودکشی نرم است که بسیاری از مردم گرفتار آن هستند. ♦️طرز ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ نرم ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩش هست: -ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷد، -ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ نمی کند، -ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕری ﺑﻪ یادگیری ﺍﺩﺍﻣﻪ […]

*خودکشی نرم چیست؟*

✍️دکتر عباس حاتمی
خود کشی در دنیای امروز فقط خودکشی سخت یا فیزیکی نیست بلکه مهمتر از آن،خودکشی نرم است که بسیاری از مردم گرفتار آن هستند.
♦️طرز ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ نرم ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩش هست:
-ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷد،
-ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ نمی کند،
-ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕری ﺑﻪ یادگیری ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪه،
-یکی دیگه به زیبایی وسلامت خودش نمیرسد،
-ﯾﮑﯽ هم به مجالس غمگین ﻣﯿرود،
-ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد،
– یکی محبت نمی کند،
-یکی دیگه محبت پذیر نیست،
-یکی از زندگی امروز لذت نمی برد،
-یکی عشق نمی ورزد،
-یکی دیگه عشق نمیخاد،
-یکی هم افکارش گذشته نگر است،
-یکی ورزش نمیکند وسفر نمی رود،
-یکی پر خوری می‌کند،
-یکی دیگه رقص و موزیک دوست ندارد،
– یکی مطالبه گر و پرسشگر نبوده و سرنوشت خود را به شانس می سپارد،
-یکی هم فاقد دوست صمیمی است،
👆اینگونه است که خیلی از ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند…..❗️

https://chat.whatsapp.com/LGHjjbbacA8Ho0GCmzTl9n

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر