خیر و برکات قطع اینترنت!!انتصاب عجیب و جالب در وزارت نفت/ حکم انتصاب برای همسر مرتضی شاه میرزایی همزمان با قطع اینترنت و در سکوت خبری، با حکم مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، زهرا سادات زهرائیان همسر مرتضی شاه میرزایی معاون وزیر نفت به عنوان سرپرست معاونت امور اداری و تشریفات این مدیریت […]

 خیر و برکات قطع اینترنت!!انتصاب عجیب و جالب در وزارت نفت/ حکم انتصاب برای همسر مرتضی شاه میرزایی

همزمان با قطع اینترنت و در سکوت خبری، با حکم مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، زهرا سادات زهرائیان همسر مرتضی شاه میرزایی معاون وزیر نفت به عنوان سرپرست معاونت امور اداری و تشریفات این مدیریت منصوب شد.

آقایان رییس‌جمهور و وزیر نفت تعریف دولت مردمی این بود؟

  • منبع خبر : انرژی نیوز