نصیربوشهر – ناخداجواد غلام نژادجبری:   بعد از (ضربه تویبه) ۱۵ روز قبل از عید و ۱۵ روز بعد از نوروز معروف است به (دار دار ،نوروز) منظور از( دار دار) بادهای متغییر با سرعت کم و زیاد ولی به صورت موقت که صبح تا ظهر شمال و مغرب قوس می شود .گاهی باد از […]

نصیربوشهر – ناخداجواد غلام نژادجبری:

 

بعد از (ضربه تویبه) ۱۵ روز قبل از عید و ۱۵ روز بعد از نوروز معروف است به (دار دار ،نوروز) منظور از( دار دار) بادهای متغییر با سرعت کم و زیاد ولی به صورت موقت که صبح تا ظهر شمال و مغرب قوس می شود .گاهی باد از ساحل  و گاهی از دریا است در این مدت باد ثابت نیست .مدت وزیدن ۲تا ۳ روز است و بعد از شمال ۱تا ۲روز هوا آرام و بعد باز قوس می شود.

در طول این یک ماه دو ضربه شمال دیگری هم  وجود دارد ضربه اول ( عجوز عرب) به معنی ( پیرزن عرب) و ضربه دوم شمال پیرزن است.

۱یا ۲ روز هم اول عید شمال داریم که معروف  به شمال اول عید نوروز است.

تا شمال عجوز ۳تا ۴ روز شمال داریم .۱تا۲روز قوس ۱تا۲روز شمال است .که چهار باد می شود.(و باد از چهار طرف می وزد)

در این فاصله ۱ ماه وقتی هوای سرد از شمال می آید بالا در مغیب رعد و برق می زند که احتمال (طاف) آمدنزیاد است.که در سال های گذاشته خرابی های زیاد آورده یکی ازاین خرابی ها مکان سلف سرویس های کنار اسکله جفره  را خراب کرد.

بعد از ضربه ماهیان به سمت ساحل سرازیر می شوند و باز صید برای صیادان خوب می شود.

باهمکاری و تشکر از

ناخدا رحمان غاله

  • منبع خبر : نصیر بوشهر