‏برخی از منابع خبری از ادامه چالش ها در پتروشیمی مروارید پس از تغییرات گسترده خبر می دهند، این در حالی است که گفته می شود اداره ثبت شرکتهای استان بوشهر(کنگان) مخالفت قطعی خود را با ثبت نام علی نظرپور به عنوان مدیرعامل ‌پتروشیمی مروارید⁩ پس از غلامپور به دلیل ایرادات قانونی اعلام کرده است […]

‏برخی از منابع خبری از ادامه چالش ها در پتروشیمی مروارید پس از تغییرات گسترده خبر می دهند، این در حالی است که گفته می شود اداره ثبت شرکتهای استان بوشهر(کنگان) مخالفت قطعی خود را با ثبت نام علی نظرپور به عنوان مدیرعامل ‌پتروشیمی مروارید⁩ پس از غلامپور به دلیل ایرادات قانونی اعلام کرده است و به این ترتیب همچنان این پتروشیمی پرحاشیه بدون مدیرعامل است و گفته می شود مذاکره با ۳ کاندیدای دیگر آغاز شده است. برخی از این کاندیداها می گویند؛ برخی از پتروشیمی های پر حاشیه اقدام به دریافت رزومه از مدیران این صنعت می کنند ولی در نهایت همان شخصی را انتخاب می کنند که خودشان پیش تر بر انتخاب آن توافق کرده اند!!!!