با گذشت ساعتی از انتشار مکاتبه استخدام دختر یکی از نمایندگان مجلس و تائید این استخدام از سوی وزارت نفت، دومین نامه استخدام سفارشی این نماینده مجلس هم رسانه‌ای شد. گفته می‌شود مکاتبات استخدامی مشابه دیگری در صف انتشار است؟!  «انرژی نیوز» با ارسال فایل صوتی و مستندات منتشر شده برای مسئولان وزارت نفت منتظر […]

 با گذشت ساعتی از انتشار مکاتبه استخدام دختر یکی از نمایندگان مجلس و تائید این استخدام از سوی وزارت نفت، دومین نامه استخدام سفارشی این نماینده مجلس هم رسانه‌ای شد. گفته می‌شود مکاتبات استخدامی مشابه دیگری در صف انتشار است؟!

 «انرژی نیوز» با ارسال فایل صوتی و مستندات منتشر شده برای مسئولان وزارت نفت منتظر پاسخگویی و شفاف‌سازی آنهاست، کماکان منتظر پاسخ مسئولان محترم هستیم … .

 «نکته مهم»: استخدام در قالب قرارداد «مدت معین» دختر نماینده مجلس و یا فرد دیگری که سفارش شده نماینده مجلس بوده با دستور وزیر محترم نفت قانونی اما تبعیض آمیز است که دست کم انتظار تکرار این دست استخدام‌ها با امضای طلایی که در وزارت وزیر سابق نفت مسبوق به سابقه بوده در وزارت وزیر خوشنامی همچون «جواد اوجی» را نداشتیم.

  • منبع خبر : انرژی نیوز