اعضای موتلفه در مشکلات اقتصادی دستی ندارند به اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد آزاد، اقتصاد و عرضه و تقاضا، اقتصاد بازار عقیده ندارند و با اقتصاد چپ و سوسیالیستی و کمونیستی مخالفند، به اقتصاد اسلامی اعتقاد دارند . برای پیشرفت و اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی و حل مشکلات و کمک به محرومین و آسیب‌دیدگان در […]

اعضای موتلفه در مشکلات اقتصادی دستی ندارند به اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد آزاد، اقتصاد و عرضه و تقاضا، اقتصاد بازار عقیده ندارند و با اقتصاد چپ و سوسیالیستی و کمونیستی مخالفند، به اقتصاد اسلامی اعتقاد دارند .

برای پیشرفت و اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی و حل مشکلات و کمک به محرومین و آسیب‌دیدگان در حوادث طبیعی و سعادت ملت بزرگ ایران همواره کوشیده‌اند ولی ذهنیت‌های غلط و التقاطی مثل مهندس موسوی و چپ‌گرایان و غرب‌زده‌ها نگذاشتند تلاش‌های آنان برای زندگانی ساده و مرفه اسلامی به ثمر برسد.

همواره مورد تهاجم و تهمت قرار داشته است و دارد ولی پاکی و صداقت یاران مؤتلفه باعث شده که توده مردم و بزرگان کشور همه بر سلامت و خدمت مؤتلفه گواهی می‌دهند.

  • منبع خبر : خبرفوری