دبیر دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر درباره دلیل عدم حضور سرپوش‌ها مانند روسری زنانه اظهار داشت: در این مورد استقبال کم است و در عین حال هرچند ما بر گروه کامل پوشاک تأکید کردیم، اما ممکن است که طراحان به این نکته توجه نکرده باشند. تعداد آثار در حوزه سرپوش‌ها مانند روسری زنانه کم […]

دبیر دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر درباره دلیل عدم حضور سرپوش‌ها مانند روسری زنانه اظهار داشت: در این مورد استقبال کم است و در عین حال هرچند ما بر گروه کامل پوشاک تأکید کردیم، اما ممکن است که طراحان به این نکته توجه نکرده باشند. تعداد آثار در حوزه سرپوش‌ها مانند روسری زنانه کم و ضعیف بود، اما اگر این فرایند به درستی مسیر خود را طی کند، در سال آینده شاهد حضور فعال بخش‌های متنوع صنعت پوشاک خواهیم بود.

  • منبع خبر : تجارت نیوز