🔹کجای جشنواره فجر به جشنواره انقلاب می‌خورد؛ این سلبریتی‌هایی که اگر در خیابان حضور داشتند، گشت ارشاد به آنها تذکر می‌داد، خب پلیس اقتدار نشان دهد و در همان جشنواره فجر دستگیر کند.   🔹آقازاده‌ای که از خارج می‌آید و رعایت پوشش نمی‌کند، گشت ارشاد با او هم برخورد کند تا مردم ببینند فرقی […]

 

🔹کجای جشنواره فجر به جشنواره انقلاب می‌خورد؛ این سلبریتی‌هایی که اگر در خیابان حضور داشتند، گشت ارشاد به آنها تذکر می‌داد، خب پلیس اقتدار نشان دهد و در همان جشنواره فجر دستگیر کند.

 

🔹آقازاده‌ای که از خارج می‌آید و رعایت پوشش نمی‌کند، گشت ارشاد با او هم برخورد کند تا مردم ببینند فرقی بین افراد نیست.

 

 

  • منبع خبر : عصر فوری