هر کیلو شیر در ایران: ۳۰.۰۰۰ تومن در آمریکا: ۳۲.۵۰۰ تومن میانگین درآمد ماهیانه ایران: ۷.۴۱۰.۰۰۰ تومن میانگین درامد ماهیانه آمریکا: ۱۷۶.۰۷.۰۰۰ تومن درآمد به ریال،هزینه به دلار…

هر کیلو شیر در ایران: ۳۰.۰۰۰ تومن

در آمریکا: ۳۲.۵۰۰ تومن

میانگین درآمد ماهیانه ایران: ۷.۴۱۰.۰۰۰ تومن

میانگین درامد ماهیانه آمریکا: ۱۷۶.۰۷.۰۰۰ تومن

درآمد به ریال،هزینه به دلار…

  • منبع خبر : عصر فوری