درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی حسین حشمتی کمترازیکماه دیگر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز میگرددواین درحالی است که لیدران احزاب مطرح کشورآنچنان که بایدوشاید تنور  انتخابات راگرم نکرده اندولاجرم فضای انتخابات حتی در پایتخت کشور به نحوحیرت آوری زمهریرتر از سرمای اهمن و بهمن یا همان چارچار است وشگفت انگیزتراین که درحالی که […]

درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی

حسین حشمتی

کمترازیکماه دیگر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز میگرددواین درحالی است که لیدران احزاب مطرح کشورآنچنان که بایدوشاید تنور  انتخابات راگرم نکرده اندولاجرم فضای انتخابات حتی در پایتخت کشور به نحوحیرت آوری زمهریرتر از سرمای اهمن و بهمن یا همان چارچار است وشگفت انگیزتراین که درحالی که چند هفته بیشتربه دمیدن سوت دوی ماراتن انتخابات باقی نمانده خانم آذر.  منصوری در سخنرانی بیستمین نشست عمومی جبهه اصلاحات که باحضورنمایندگان احزاب اصلاح طلب واعضای حقیقی اصلاحات به ریاست وی برگزار شد اعلام کرد«نمی توانیم دراین انتخابات شرکت کنیم» چرائیش راجوادامام سخنگوی جبهه اصلاحات مطرح کردآنجاکه گفت،دلیل این تصمیم غیررقابتی بودن انتخابات است زیرادرکل کشورفقط شش اصلاح طلب«واقعی»تائیدصلاحیت شده است واین یعنی آن ۱۵۶۰کاندیدای تائیدصلاحیت شده ای که به حساب اصلاح طلبان منظور شده هم موردتائیدآنان نیست دلیلش کنایه های معنادار کرباسچی است که خطاب به

وزیرکشورگفته است اسامی۱۵۶۰کاندیدای اصلاح طلب را منتشر کنیدودرمصاحبه دیگری پرسیده آیاتعدادی اصلاح طلب ازجائی واردکشورکرده اید؟دبیرکل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران بابیان این که اصلاح طلبان نمی توانند نسبت به انتخابات بی تفاوت باشند گفت ما باید افرادی که توانمندی دارندرابرای نامزدی معرفی کنیم اما وقتی که صلاحیت این افرادنائید نمی شود دیگرکاری ازدست مان برنمی آید واماحرف آخر راسیدمحمدخاتمی زدآنجاکه تصریح کرد/رقیب اصلی اصلاح طلبان شورای نگهبان است نه اصولگرایان.

،اماجگرسوزترازاین موضوع،مقوله سخنرانی های پرشورونقادانه ای است که بعضی ازنمایندگان مجلس طی هفته های اخیر درصحن علنی ایرادکردندکه یکی از معروف ترین آنان خانم دکتر فلاحی نماینده ایلام است که سیاستمداری دانشمندوناطقی مسلط برفن بیان که باسخنرانی های آتشین خوددرصحن علنی وانتقاداز عدم رسیدگی به وضعیت بازنشستگان واقشارآسیب پذیر جامعه وهمچنین وتساهل وتسامح

همکاران خوددرمجلس باوزرای دولت سیزدهم آنچنان محبوبیتی درمیان ملت پیداکرده که به اذعان بسیاری از ناظران سیاسی ومفسران مطبوعاتی اگر اجازه دهند

درانتخابات رئیس جمهوری آینده شرکت کند و کاندیدای رئیس جمهوری چهاردهم شودبی تردیدبارای بسیار بالائی به عنوان اولین رئیس جمهور زن درایران انتخاب خواهدشدوکشوررابه خوبی اداره خواهدکرد   ولی چه می توان گفت ونوشت که با داشتن چنین استعدادهای درخشانی درکشوروباتوجه به انتخابات ۱۱اسفند۱۴۰۲شاهدبی اعتنایی رئیس شورای مرکزی  جبهه پایداری ورئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به مقوله انتخابات هستیم به نحوی که گمان می کنندآنهاهرتصمیمی بگیرند ملت باید اجرا کنند والافلا

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین