🔹سعید پیرزاده روزنامه‌گار نوشت: درحالی که بسیاری از خانواده شهدا چندساله منتظر دریافت تسهیلات بانکی‌‌ان، خانم ⁧ هاجر چنارانی⁩ نماینده نیشابور در ۵نامه جداگانه به قاضی‌‌زاده هاشمی درخواست اعطای مجدد تسهیلات بانکی [ویژه خانواده شهدا] به خانواده‌اش [خواهر و برادر] رو‌کرده‌ 🔹نکته جالب این نامه «دریافت مجدد» تسهیلات بانکی است. این درحالی است که […]

 

🔹سعید پیرزاده روزنامه‌گار نوشت: درحالی که بسیاری از خانواده شهدا چندساله منتظر دریافت تسهیلات بانکی‌‌ان، خانم ⁧ هاجر چنارانی⁩ نماینده نیشابور در ۵نامه جداگانه به قاضی‌‌زاده هاشمی درخواست اعطای مجدد تسهیلات بانکی [ویژه خانواده شهدا] به خانواده‌اش [خواهر و برادر] رو‌کرده‌

🔹نکته جالب این نامه «دریافت مجدد» تسهیلات بانکی است. این درحالی است که خانواده‌ شهدای متعددی چندین سال است که در صف دریافت وام ۳۰۰ میلیون تومانی هستند.

🔹مجموعه خبری عصر مجلس بیصبرانه منتظر توضیحات خانم چنارانی در خصوص این موضوع است.

 

  • منبع خبر : عصر مجلس